Developed in conjunction with Ext-Joom.com

   

Giriş  

   

çeşitli  

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

   

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

TEOG DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

PAYLAŞMA, YARDIMLAŞMA, ZEKÂT VE SADAKA TESTİ

 

1- Paylaşmakla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bir toplumda paylaşma ne kadar fazlaysa toplumsal barış o kadar sağlam olur

B) Paylaşma olmadan yaşamımızı devam ettiremeyiz

C) Her insan başkalarıyla paylaşmaya mecburdur

D) Paylaşma sadece zenginlerle fakirler arasında olur

  

2- Kişi aşağıdakilerden hangisine zekât veremez?

A) Komşusuna                                    B) Çocuğuna

C) Dayısına                             D) Amcasına     

  

3- Aşağıdakilerden hangisi zekât verecek kişide bulunması gereken şartlardan biri değildir?

A) Zengin olmak                     B) Akıllı olmak

C) Müslüman olmak               D) Sağlıklı olmak

                                                                                                      

4- Zekât yapılışı bakımından nasıl bir ibadettir?

A) Beden                                 B) Mal

C) Hem mal hem beden                      D) Dil             

 

5- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Zekâtı öncelikle yakın akraba ve komşuya vermeliyiz.

B) Arazi ürünlerinin de zekâtı verilir.

C) Kişi zekâtını anne babasına verebilir.       

D) Ticaret mallarının da zekâtı verilir.

         

6- Toprak ürünlerinin zekât oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/40                                   B) 1/30

C) 1/10                                   D)1/5 

 

7- Bir kişi aşağıdakilerden hangisine zekât verebilir?

A) Kardeşlerine                                   B) Anne Babasına

C) Torunlarına                         D) Kızlarına

 

 8- İslam dininde karşılık beklemeden yapılan her güzel davranışa ne ad verilir?

A) Zekât                                 B) Sadaka

C) Fidye                                  D) Hoşgörü               

 

9- Aşağıdakilerden hangisine fıtır sadakası (fitre) verilemez?

A) Yoksullara                         B) Anne babaya

C) Borçlulara                          D) Düşkünlere

                                                

10- Aşağıdaki ibadetlerden hangisi yapılışı yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Sadaka                               B) Zekat

C) Fıtır sadakası                      D) Namaz

                                                                                                   

11- Aşağıdaki malların hangisinden zekât verilmez?

A) Özel otomobil

B) Büyükbaş hayvanlar

C) Toprak ürünleri  

D) Küçükbaş hayvanlar

                                                                                                    

12- Aşağıdakilerden hangisine zekât veremeyiz?

A) Yoksul komşulara              B) Halaya

C) Dayıya                               D) Babaanneye                                                                     

 

13- Aşağıdakilerden hangisi zekât vermenin amaçlarından değildir?

A)  Toplumsal yardımlaşmayı artırmak

B)  Allah’ın insanlara verdiği nimetlere karşı teşekkür etmek

C)  Zengin insanların gösteriş yapmasını sağlamak                

D)  Toplum içindeki ekonomik dengesizliği gidermek

 

14- Aşağıdakilerin hangisinden zekât verilmez?

A) Ticaret eşyası olan halılar

B) Evde kullanılan halı

C) Tahviller

D) Koyun     

 

15- Aşağıdaki ibadetlerden hangisi toplum yapısını güçlendiren, zengin ve fakiri birbirine sevgiyle bağlayan bir köprü vazifesi görür?

A) Namaz                               B) Zekât

C) Oruç                                   D) Hac 

   

16- İslam dininin yayıldığı toplumlarda çok sayıda vakıf kurulmuştur. Medreseler, camiler, aş evleri, hastaneler gibi sosyal kurumların giderleri bu vakıflar tarafından karşılanmıştır. Vakıflar devlet tarafından kurulabildiği gibi genelde toplumun ileri gelen zenginleri tarafından oluşturulmuştur.

Yukarıdaki bilgilerde İslam toplumlarının hangi alana verdikleri önemden bahsedilmiştir?

A) Yardımlaşma ve dayanışma                  

B) Doğruluk

C) Bilim ve Sanat

D) Mimari

 

17- Zekât veren insanlar hem ibadet yapmış olurlar hem de toplumda zor durumda bulunan insanlara karşı görevlerini yapmış olurlar. Zekât ekonomik yönden durumları iyi olan insanların içlerinden gelerek yoksul, düşkün ve borçlu insanlara yardım etmelerine aracılık eder.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi zekâtın toplumda yerine getirdiği işlevlerden biri değildir?

A) İnsanlar arasındaki işbirliğini artırması

B) Toplumda dayanışmayı güçlendirmesi

C) Sevgi ve saygının gelişmesini sağlaması

D) Toplumdaki statü farklarını koruması                         

                                                                                                                                        

18- Zekât ibadetinin hükmü nedir?

A) Sünnet                               B) Haram

C) Vacip                                 D) Farz      

     

19- 121 tane büyükbaş hayvanı olan bir çiftçi, bir yılın sonunda bu hayvanlardan kaç tanesini zekât olarak vermelidir?

A) 3             B) 4                C) 2                D) 5    

                                    

20- Aşağıdakilerden hangisi sadece zenginler için farz olan bir ibadettir?

A) Kuran okumak                   B) Namaz kılmak        CZekât vermek                    D) Oruç tutmak   

 

21- Aşağıdakilerden hangisi için zekât verilmez?

A) Toprak ürünleri                  B) Giyilen elbise

C) Nakit para                          D) Ticaret malı

 

22- Aşağıdakilerden hangisi zekâtın toplumsal faydalarından değildir?

A) Zenginlerle fakirler arasında sevgi bağı kurar.

B) İnsandaki cimrilik ve bencillik gibi kötü huyları yok eder.

C) Toplumsal yardımlaşmayı sağlar.

D) Zenginlerle fakirler arasındaki gelir adaletsizliğini engeller.

                      

23- Dinimizde zekât dışında yapılan maddi yardımlara ne ad verilir?

A) Sadaka                               B)Yardım

C) Vergi                                  D) Harç      

 

 24- Zekâtla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?                                                   

A) Zekâtı dinimizin zengin kabul ettiği kişiler verir.

B) Zekât verirken ilk önce yakın çevresindeki fakirler gözetilir.

C) Zekât yoksulluğun ortadan kalkmasına yardımcı olur.

D) Zekât verebilmek için kişinin asli ihtiyaçlarını karşılaması yeterlidir.

25- Aşağıdakilerden hangi guruba zekat verilmez?

A) Yolda kalmışlara                B) Borçlulara

C) Ana-Babaya                                   D) Fakirlere 

                       

26- Zekâtın aşağıdaki hangi tarzda verilmesi uygun olur?

A)  Kimseye belli etmeden gizlice verilmelidir  

B)  Zekât verilen kimse minnet altında bırakılmalıdır.                                     

C)  Herkesin içinde açıktan verilmelidir.               

D)  Verilen zekât karşılığında fakirler ücretsiz olarak çalıştırılmalıdır.

 

27- Aşağıdakilerden hangisi zekâtın kişiye farz olmasının şartlarından değildir?

A) Akıllı olmak

B) Dini Bakımdan Zengin olmak

C) Ergenlik çağına girmiş olmak

D) Erkek olmak

 

28- Ramazan ayında dini bakımdan zengin sayılan Müslümanların tüm aile üyeleri adına, bir kişinin bir günlük ihtiyacını karşılayacak kadar parayı fakirlere ve yoksullara vermekle yükümlü olmalarına ne ad verilir?

A) Zekât                      B) Fıtır Sadakası(fitre)

C) Fidye                      D) Hepsi

 

29- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Zekât mala karşı aşırı düşkünlük ve cimrilik kusurlarını temizler.                       

B) Zekât malın hayırlı ve bereketli olmasına ve artmasına sebep olur.

C) Zekât insanların sevgisini ve yakınlığını sağlar.            

D) Zekât zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar.

                                                                                  

30- İslam dini Müslümanlara zekât ibadetini farz kılmakla öncelikle aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir?

A) Müslümanlar arası iletişim

B) Kötü davranışlardan sakınma

C) Paylaşama ve yardımlaşma duygusunun gelişmesi

D) Kişinin duygu dünyasının gelişimi                            

                                                       

31- Paylaşma ve yardımlaşmayla ilgili Sevgili Peygamberimizin “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.” sözü hangi ibadetin gerekliliğini vurgulamak amacıyla söylenmiş olabilir?     

A) Namaz                               B) Zekât

C) Oruç                                   D) Kurban 

   

32- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Toprak ürünlerinden onda bir oranında zekât verilir.

B) Her beş deve için bir koyun veya keçi zekât olarak verilir.

C) Büyükbaş hayvanlardan kırkta bir oranında zekât verilir.

D) Altın, para ve ticaret mallarından kırkta bir oranında zekât verilir.   

 

33- Bir insanın kendi isteğiyle yalnızca Allah rızası için yaptığı her türlü iyilik ve yardıma ne ad verilir?

A) Zekât                                 B) Sadaka

C) Namaz                               D) Amel   

                   

34- Zekât vermek için temel ihtiyaçlarımız karşılamamızı gerekir.

Aşağıdakilerden hangisi zekâtı verilmeyen temel ihtiyaçlardandır?

A) Ticaret malı                                    B) Toprak ürünleri

C) Birden fazla ev                  D) Giyim – Kuşam

 

35- Sadakanın doğru bir tanımı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Fakirlere verilen paraya denir.

B) Malın 1/40’ini fakirlere vermeye denir.

C) Karşılıksız yapılan her türlü iyilik ve yardıma denir.

D) Dilenciye verilen paraya denir.

 

36- Herkesin yararlanacağı hayır kurumları (okul, hastane gibi) yaptırmak ve yapılmasına katkıda bulunmak nasıl bir sadakadır?

A) Sadaka-i cariye (sürekli sadaka)

B) Sadaka

C) Zekât

S) Fitre

 

37-  Aşağıdaki malların hangisinden zekât verilmez?

A) İkamet edilen ev                B) Küçükbaş hayvan

C) Ticaret Eşyası                     D) Altın- Gümüş

 

38-  Aşağıdakilerden hangisine zekât verilmez?

A) Borcu olan komşuya         

B) Muhtaç durumdaki dedeye

C) Annenin arkadaşına

D) Yolda kalmış kişiye

 

39-  Altın, gümüş, para, küçükbaş hayvanlar ve ticaret mallarının zekât oranı ne kadardır?

A) 1/10                                   B) 1/30

C) 1/40                                   D) 1/20           

 

40-   Aşağıdakilerden hangi ikisi birbirine zekât veremez?

A) Kardeş kardeşe

B) Yeğen amcaya

C) Teyze yeğene

D) Anne kızına

 

41- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Zekât zenginle fakir arasındaki sevgi ve saygıyı artırır

B) Zekât insanı bencillikten kurtarır. 

C) Zekât vermekle malımızda eksilme olur.

D) Zekâtı verilen mal manevi kirlerden arınmış olur.

 

42- Aşağıdakilerden hangisi fitre için söylendiğinde yanlış olur?

A) Fitre miktarı, bir insanı bir gün doyuracak kadar olmalıdır.         

B) Zengin Müslümanların fitre vermeleri vaciptir.

C) Ergenlik çağına gelmeyen çocukların fitresi verilmez      

D) Fitre Ramazan Bayramı'ndan önce verilir.

 

43-       I - İnsanlar bir bedenin farklı organları gibidirler; bir organ rahatsızlanırsa di­ğerleri de rahatsız olur.

II  - Komşusu açken tok yatan bizden değildir”

III - Fakirleri araştırıp bulunuz, görüp gözetiniz

IV - Her kim eli dar olan borçluya kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir

Yukarıda verilen hadislerden hangileri dinimizin yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önemi gösterir?

A)  I, II ve III                          B)  II, III ve IV

C)  I, III ve IV                                     D)  I, II, III ve IV

 

44- “Dinimizde Hac farz, Umre sünnettir.” Böyle bir ilişki aşağıdaki hangi iki ibadetimizde vardır?

A) Zekât-Fidye                                   B) Zekât-Fitre             

C) Zekât-Sadaka                     D) Namaz-Oruç

 

45- Sözcük olarak “ temizlenme, çoğalma artma, bereketlenme” anlamlarına gelen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zekât                                 B) Oruç                      

C) Namaz                               D) Gusül

 

46- İslam dininde ibadetler bedenle, malla, hem beden hem de malla yapılmaktadır. Aşağıdaki ibadet çeşitlerinden hangisi sadece mal ile yapılmaktadır?

A) Namaz kılmak               

B) Oruç tutmak                        

C) Zekât vermek                

D) Hacca gitmek

47- Kişinin dinen zengin sayılabilmesi için bazı özellikleri taşıyor olması gerekir.

Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?

A) Zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olması gerekir

B) 80 gramın üzerinde altına veya bunun değerinde mala sahip olmalıdır

C) Zekâtı verilecek olan para veya malın bir yıl boyunca o kişide kalması gerekir

D) En az kırk milyar paraya sahip olmak gerekir

 

48- Aşağıdakilerden hangisinde bir malın zekâtının ne zaman verileceğini doğru olarak belirtilmiştir?

A) Malın üzerinden bir yıl geçince                  

B) Üç yılda bir  

C) Her yıl Ramazan ayında                                         

D) Malın üzerinden iki yıl geçince

 

49- Zekât verirken dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biriolamaz?

A) Kendi çevremizdeki yoksul akraba ve komşulardan başlamalıyız

B) Kime verileceği iyice araştırılmalı, ihtiyacı olanlara verilmelidir

C) Zekât verilen kişilerin onurları zedelenmemelidir

D) Zekât verdiğimizi herkese göstermeliyiz

 

50- Aşağıdakilerden hangisi sadakaya örnek olamaz?

A) Bir hastayı ziyaret et­mek

B) İnsanlara güler yüzlü davranmak

C) Yoldan karşıya geç­mekte zorlanan bir yaşlıya yardımcı olmak

D) Çalışan işçiye maaşını vermek

 

51- “Veren el, alan elden üstündür.” sözünde peygamberimizin ne demek istediği hangi şıkta açıklanmıştır?

A) Bazı insanlar başkalarına yardım etmeyi çok sever.          

B) Muhtaçlara yardımda bulunmak çok güzel bir davranıştır.

C) Çalışmalı ve kimseye muhtaç olmamalıyız.          

D) Zenginler mallarından zekât vermelidirler.

 

52- Aşağıdakilerden hangisi paylaşmanın sonuçlarından biri olamaz?

A) Cimrilik gibi olumsuz davranışları azaltır

B) İnsanların birbirinden uzaklaşmasına neden olur

C) İnsanlar arasındaki ilişkilerin sağlamlaşmasını sağlar

D) Sevgi, saygı ve sorumluluk gibi güzel özellikleri geliştirir

 

53- Kimsesiz çocuklara ve yaşlılara yardım etmek amacıyla hizmet veren kuruluşumuz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı         

B) Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu

C)Kızılay                                                              D) Aşevleri

 

54- Devletimizin kurmuş olduğu bir yardımlaşma kurumumuzdur. Amacı, yurt içinde ve yurt dışındaki doğal afet ve felâketlerde insanların yardımına koşan, onlara yiyecek, giyecek, barınma ve sağlık imkanları tanıyan bir kurumdur. Normal zamanlarda sosyal dayanışmayı destekler.

Yukarıda özellikleri verilen yardımlaşma kurumumuz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk Hava Kurumu

B) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru­mu

C) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

D) Kızılay

 

55- Eğitimde eşitsizliği kaldırmak için projeler üreten, ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere burs veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kızılay

B) Türk Diyanet Vakfı

C) Milli Eğitim Vakfı

D) Darulaceze

 

CEVAP ANAHTARI

 

1

D

16

A

31

B

46

C

2

B

17

D

32

C

47

D

3

D

18

D

33

B

48

A

4

B

19

D

34

D

49

D

5

C

20

C

35

C

50

D

6

C

21

B

36

A

51

C

7

A

22

B

37

A

52

B

8

B

23

A

38

B

53

B

9

B

24

D

39

C

54

D

10

D

25

C

40

D

55

C

11

A

26

A

41

C

 

 

12

D

27

D

42

C

 

 

13

C

28

B

43

D

 

 

14

B

29

D

44

C

 

 

15

B

30

C

45

A

 

 

 

Yorumlar   

0 #14 bay dikab 27-02-2017 16:38
ilginiz için teşekkür ederiz hata düzeltilmiştir
-4 #13 büşra 04-02-2017 16:35
yalnız 18. sorunun cevap anahtarı yanlış çünkü soruda zekatın hükmünü soruyor cevap farz yani d ama cevap anahtarında b
-2 #12 aleyna tilki 24-01-2017 20:12
:oops: :lol: :-) 8) 8) 8) 8) :P :P :P :P :P :P :P :P :-? :-? :-? :cry: :D :D :D ;-) :-) :D :lol: :lol: :D :D :S :o ÇD
-7 #11 aleyna tilki 24-01-2017 20:10
fanlarım var benım fanlarım nerde bakalım benim fanlarımm ?
-1 #10 ne mutlu türküm diye 03-01-2017 18:08
bu siteyi hazırlayanlara çok teşekkür ederim,çok yardımcı oldunuz.SAĞ OLUN :D :lol: :-) ;-) 8) :-| :P :roll: :sigh: :P :P
-2 #9 fatma_1 01-01-2017 20:17
:-x :eek: :cry: :cry: :cry: :cry:
-3 #8 fatma_1 01-01-2017 20:14
Alıntılandı fatma_1:
:D :lol: :-) ;-) 8) :roll: :P çok güzel ama bilene sizde bağış yapın sizde yardım edin
ama çok kötü yanlışlıklar var :-x :cry: :oops:
+1 #7 fatma_1 01-01-2017 20:09
:D :lol: :-) ;-) 8) :roll: :P çok güzel ama bilene sizde bağış yapın sizde yardım edin
+2 #6 dsdsd 13-12-2016 16:13
18.soru hatalı ;-) :P
0 #5 mücoooo 02-12-2016 16:14
Alıntılandı irem:
18. soruda doğru cvp b olarak görünüyo hata var ZEKAT nasıl HARAM oluyoo???

:-x

You have no rights to post comments

   

facebook  

   

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Yandex.Metrica

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

© dindersiindir.com